เมื่อ AI ได้พัฒนาตัวเองมาเป็นเจ้าแห่งการทำนายบุคลิคภาพ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมนักวิจัยนานาชาติจากสถาบันในออสเตรเลียและเยอรมนี พยายามเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างบุคลิกภาพกับการเคลื่อนไหวของดวงตา โดยการพัฒนาอัลกอริธึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นรหัสคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานเฉพาะ

สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Neuroscience นักวิจัยได้ให้นักเรียน 42 คนที่ Flinders University ในรัฐออสเตรเลียใส่แว่นสายตาพิเศษ จากนั้นพวกเขาก็ขอให้ผู้เข้าร่วมทดสอบเดินไปรอบ ๆ มหาวิทยาลัยและเยี่ยมชมร้านค้ารวมทั้งกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพ สำคัญ 5 อย่าง ที่เรียกกันว่า "Big Five" ประกอบด้วย การเปิดรับประสบการณ์ ความรอบคอบระมัดระวัง ความชอบเข้าสังคม ความยินยอม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ ความไม่มั่นคงทางอารมณ์

จากการทดสอบการใช้อัลกอริทึมนี้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าพวกเขาสามารถทำนายลักษณะได้ทั้ง 4 อย่าง ดังนี้ อาการทางระบบประสาท การคลาดเคลื่อน ความเห็นอกเห็นใจความรอบคอบและการรับรู้ ผ่านการติดตามความเคลื่อนไหวของตาเท่านั้น ผลการวิจัยนี้สามารถช่วยในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หุ่นยนต์สมาร์ทโฟนและรถยนต์ที่ขับด้วยตัวเองซึ่งจะสามารถอ่านคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้ใช้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลการติดตามด้วยตาและสามารถปรับแต่งประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม แต่ปัจจุบันก็ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในตัวเทคโนโลยีนี้ได้แล้ว เมื่อ AI ได้พัฒนาตัวเองมาเป็นเจ้าแห่งการทำนายบุคลิกภาพ โดยมีดวงตาที่คอยจับจ้องการเคลื่อนไหวของคุณโลกจะเป็นอย่างไรมาคอยดูกันครับ
แหล่งที่มา : https://bit.ly/2KAhO1g , https://bit.ly/2LcbcFP