7 ปัจจัยของการออกแบบที่ทำงานที่ดี

"7 ปัจจัยของการออกแบบที่ทำงานที่ดี"

บริษัทที่ฉลาดจะรู้ว่าสถานที่ทำงานคือเครื่องมือในการทำธุรกิจอย่างหนึ่ง สภาพแวดล้อมของออฟฟิศยังสามารถสะท้อนถึงค่านิยม แบรนด์ และวัฒนธรรมขององค์กรได้อีกด้วย เช่น ออฟฟิศที่เปิดโล่ง อาจส่งเสริมความโปร่งใสและการร่วมมือกันในการทำงาน แต่ต้องยอมรับว่าพนักงานแต่ละคน ชอบบรรยากาศการทำงานที่แตกต่างกัน คนหนึ่งอาจชอบออฟฟิศเปิด ที่เพื่อนร่วมงานพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อีกคนอาจมีสมาธิมากกว่าหากอยู่ในบรรยากาศการทำงานที่เงียบ

แต่ถ้าความชอบเรื่องบรรยากาศการทำงาน มีความแตกต่างกันมากหรือหนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป อาจส่งผลด้านลบต่อการทำงานได้ เพื่อเลือกสถานที่ทำงานที่ตอบโจทย์คนในองค์กร ต้องศึกษาวิธีการทำงานและทุกช่วงเวลาที่คนอยู่ในออฟฟิศ

บริษัทสถาปนิกชั้นนำของโลก HLW International ได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยให้ออกแบบสถานที่ทำงาน ที่โดนใจองค์กรมากที่สุดโดยดูจาก 7 ปัจจัยต่อไปนี้

ระดับพื้นที่ทำงานเข้าถึงได้โดยทุกคนหรือแค่ไม่กี่คน

ระดับพื้นที่ทำงานถูกปิดกั้นโดยกำแพง ประตูหรือเพดาน

ระดับพื้นที่ทำงานถูกมองเห็นหรือได้ยินจากภายนอก

ระดับพื้นที่ทำงานมีอุปกรณ์ที่ high-tech หรือ low-tech

ระดับพื้นที่ทำงานที่อยากให้คนใช้เวลาอยู่นั่นนานแค่ไห

ระดับพื้นที่ทำงานที่อยากให้คนหันความสนใจไปที่ไหน

ขนาดพื้นที่ในการทำงาน

เรียบเรียงโดย : คุณก้องไกล เมฆศรีวรวรรณ (อาจารย์ก้อง)
Innovation Specialist

แหล่งที่มา : https://bit.ly/2HisGBG