top of page

1. Agile Mindset (CPF รุ่น2)

  • 8Steps

About

ยุคสมัยที่ผ่านมา การทำงานในองค์กรนั้นมีความสบายมากกว่าในยุคนี้ การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มากมาย ความไม่แน่นอนก็ไม่ได้เยอะเท่าที่เราเจอในทุกวันนี้ และในยุคปัจจุบันนั้น องค์กรมีความต้องการที่จะต้องสร้างนวัตกรรมให้มากขึ้นกว่าเดิม การทำงานแบบ Agile จึงกลายเป็นการทำงานที่ New Normal สำหรับองค์กรชั้นนำหลายแห่ง สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ (Key Takeaway) - เข้าใจองค์ประกอบของ Agile ทั้ง 3 องค์ประกอบ - สามารถสร้างวิธีมองโลก วิธีการทำงานแบบ Agile ในตัวคุณ - สามารถรับมือกับสิ่งที่เจอในชีวิตประจำวัน หรือในการทำงานด้วย Agile Mindset หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร (Target Learners) - หัวหน้าสายงานในองค์กรที่ต้องการปรับวิธีการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม - พนักงานในองค์กรที่ต้องรับมือกับการทำงาน - บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของ Agile Mindset

You can also join this program via the mobile app. Go to the app

Price

THB 499.00

Share

bottom of page