top of page

Innovation Hackathon

"ปลดปล่อยศักยภาพทางปัญญาของทีมสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศ" ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสร้างความท้าทายสำหรับพนักงานในการทำงานหรือโครงการที่นอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันของพวกเขา

องค์กรชั้นนำในปัจจุบันต่างต้องการความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ และการแก้ปัญหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าภายนอกและภายในที่องค์กรประสบอยู่ตลอดเวลา  MindDojo เราช่วยให้องค์กรชั้นนำสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ เพื่อพลิกโฉมองค์กรของคุณผ่านการจัด Hackathon เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเข้มข้น เป็นหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเพียง 3 วัน โดยทีมจะร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโครงการนวัตกรรม พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานต่อผู้นำระดับสูง MindDojo เรามีความเชี่ยวในการส่งมอบความรู้การพัฒนาต้นแบบที่ใช้งานได้ สร้างหลักฐานแนวคิด และเร่งกระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารให้ลงทุนด้านนวัตกรรมได้เร็วมากขึ้น


สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้


  • แนวคิดการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม:

    Hackathon จะส่งผลให้เกิดต้นแบบที่ใช้งานได้หรือหลักฐานแนวคิดที่สามารถพัฒนาต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้  • กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ดียิ่งขึ้น: สามารถนำไปสู่การพัฒนากระบวนการภายในและบริการใหม่ หรือการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตสำหรับลูกค้าภายในได้  • การทำงานร่วมกันของคนในองค์กร: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน ซึ่งสามารถช่วยลดช่องว่างภายในองค์กรได้  • สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่: หลักสูตร Hackathon สามารถนำไปสู่การระบุโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตลาดใหม่ๆ 

Agenda Hackathon Workshop

เวลา

เนื้อหาและกิจกรรม

09:00 - 10:30

สัมผัสประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบผ่านกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริง

10:45 - 12:00

เรียนรู้วิธีการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

13:00 - 14:00

เทคนิคการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างง่ายเพื่อเข้าใจถึงการแก้ปัญหาที่แท้จริงสําหรับลูกค้า

14:45 - 17:00

เข้าใจประสบการณ์และปัญหาของลูกค้าในปัจจุบันด้วย Customer Journey Maps

17:00 - 19:00

Pitch #1 : เข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าแบบเบื้องต้น

19:00 เป็นต้นไป

การสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมพร้อมกับการระดมความคิดเชิงนวัตกรรม

Lean Start Up กุญแจสู่นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ วิธีการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  1. ลดความเสี่ยง: ช่วยให้ธุรกิจสามารถทดสอบสมมติฐานของตนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ล้มเหลว หากแนวคิดของคุณไม่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับแต่งแนวคิดของคุณได้ก่อนที่จะลงทุนเงินและทรัพยากรจำนวนมาก

  2. ติดปีกความเร็วในการออกสู่ตลาด: การพัฒนาต้นแบบและทดสอบ MVP ช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาดและช่วยให้ธุรกิจสามารถนําหน้าคู่แข่งได้ สิ่งสำคัญคือต้องนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

  3. ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: ทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้าและข้อเสนอแนะของลูกค้า วิธีนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจและความภักดีเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้ที่สูงขึ้น

ยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมที่มากขึ้น: ส่งเสริมวัฒนธรรมการทดลองการเรียนรู้และการทําซ้ำ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างสรรค์แนวคิดและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้อย่างอิสระ

bottom of page