top of page

5 สัญญาณเตือนว่าคุณกำลัง Fixed Mindset!


5 สัญญาณเตือนว่าคุณกำลัง Fixed Mindset!
เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอยู่เรื่อย ๆ กับแนวคิด Growth Mindset (กรอบแนวคิดพัฒนาได้) และ Fixed Mindset (กรอบความคิดตายตัว) อธิบายคร่าว ๆ คือ คนที่มี Growth Mindset เชื่อในความสามารถของตัวเองที่จะเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันคนที่มี Fixed Mindset จะเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถและความรู้ที่คงที่และไม่สามารถพัฒนาได้ มักหลีกเลี่ยงที่จะลองสิ่งใหม่ ๆ หรือความท้าทายใหม่ ๆ ให้ตัวเอง เพราะกลัวความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้น

ซึ่งมนุษย์มีโอกาสที่จะถูก Fixed Mindset ครอบงำ ฉะนั้นเรามาเช็กกันดีกว่าว่า สัญาญาณไหนที่บ่งบอกว่าคุณกำลังมี Fixed Mindsetการหลีกเลี่ยงความท้าทาย: หากคุณมีแนวคิด Fixed Mindset คุณอาจหลีกเลี่ยงงานหรือโอกาสที่มีความท้าทาย เนื่องจากคุณกลัวความล้มเหลวหรือความสำเร็จไม่แน่นอน 


การไม่ยอมรับความล้มเหลว: ถ้าคุณไม่ยอมรับความล้มเหลวหรือใช้ความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง นี่เป็นสัญญาณว่าคุณอาจมี Fixed Mindset. การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น: การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น และรู้สึกต่ำต้อยเมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ อาจเป็นสัญญาณของ Fixed Mindset ที่ทำให้คุณเชื่อว่าความรู้ความสามารถของคุณคงที่แล้ว และไม่สามารถพัฒนาได้อีก


 หลีกเลี่ยงการเรียนรู้สิ่งใหม่: ถ้าคุณไม่พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาทักษะใหม่ หรือสะสมความรู้ อาจเป็นสัญญาณของแนวคิด Fixed Mindset ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าความรู้ ความสามารถของคุณคงที่ และไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page