top of page
Presenting-Innovative-Projects

Presenting Innovation Project

  • 30% เนื้อหาและกรณีศึกษา

  • 70% การออกแบบงานนำเสนอ

  • ผู้ที่สนใจยกระดับศักยภาพการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผู้ที่ต้องการสื่อสารไอเดียนวัตกรรมให้โดนใจนักลงทุน  

  • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

"เทคนิคการนำเสนอโครงการนวัตกรรมจากไอเดีย สู่ความสำเร็จ"

เพราะการนำเสนอเป็นศาสตร์แห่งศิลปะในการสื่อสารที่จะทำให้ไอเดียของคุณเกิดขึ้นได้จริง หลาย ๆ ครั้งที่ไอเดียดีดีของคุณไม่ได้รับการยอมรับหรืออนุมัติจากผู้บริหาร โดยกับดักที่มักจะเกิดขึ้นคือการที่คุณไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียที่มีอยู่ หรือแนวคิดของสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ หากคุณอยากให้ไอเดียที่คุณมีชนะใจผู้บริหารหรือนักลงทุน MindDoJo เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณถ่ายทออไอเดียออกมาเป็นเรื่องราวที่น่าใจ ด้วยเครื่องมือ Anatomy of a Pitch โครงสร้างพื้นฐานของการนำเสนอไอเดียธุรกิจ สินค้า บริการ หรือแม้แต่ตัวคุณเอง ที่จะทำให้คุณได้เห็นถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงสร้างในการนำเสนอ จะช่วยให้คุณเรียงลำดับเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ ชวนติดตาม และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

ในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบ การสื่อสารต้องกระชับนี่จึงเป็นสาเหตุที่จะทำให้การนำเสนอของคุณชนะใจผู้ฟัง

Inspirational Innovation

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

ผลลัพธ์ที่คุณไม่ควรพลาด ในการเรียนรู้การออกแบบและนำเสนอโครงการนวัตกรรม ที่ชนะใจต่อผู้บริหาร และนักลงทุน

เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้ฟังในการนำเสนอโครงการนวัตกรรมของคุณ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย: พิจารณาว่าใครเป็นผู้ตัดสินใจ นักลงทุน หรือผู้ชมทั่วไป วิเคราะห์ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ และความสนใจของพวกเขา พร้อมกับระบุปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญและโครงการของคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

นำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบการเล่าเรื่องดึงดูดผู้ฟังให้มีส่วนร่วมกับความคิดของคุณ: สร้างโครงเรื่องที่น่าสนใจ ด้วยการดึงดูดความสนใจ เชื่อมโยงปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาพร้อมจุดเด่นของนวัตกรรม

เทคนิคที่ทำให้นวัตกรรมของคุณน่าจดจำ เรียบง่าย และง่ายต่อการแบ่งปันกับผู้อื่น: ใช้สไลด์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ การสร้างเอกลักษณ์ของการนำเสนอให้โดนเด่นน่าสนใจ

หากคุณไม่อยากให้ไอเดียที่มีอยู่ต้องถูกปฎิเสธอยู่บ่อยครั้ง เพียงเพราะการสื่อสารไม่ตรงใจพูดฟัง สามารถมาเรียนรู้วิธีการนำเสนอให้ชนะใจผู้ฟังกับเราได้แล้วในวันนี้

Agenda: Presenting Innovation Project

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
14:45 - 16:00
พัฒนาเนื้อหาให้โดนใจผู้ฟัง เปลี่ยนข้อความยากให้เข้าใจง่าย เล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิง กระตุ้นอารมณ์
13:00 - 14:30
ปลุกเร้าความคิดในการนำเสนอ ผ่านโครงสร้างการนำเสนอไอเดียทางนวัตกรรมเข้าใจปัญหาและสาเหตุที่ต้องการแก้ไข และนำเสนอคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจสำหรับโครงการ
09:00 - 12:00
เรียนรู้ทักษะการนำเสนอผ่านการเข้าใจหัวใจผู้ฟัง อะไรคือสิ่งที่ผู้ฟังอยากรู้ อยากฟัง อยากเห็น กุญแจสู่การนำเสนอที่ทรงพลังช่วยให้คุณออกแบบการนำเสนอที่ตรงใจ ตรงประเด็น และตรงความต้องการ

Anatomy of a Pitch

Anatomy of a Pitch

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Thank you!

bottom of page