top of page
Protecting Our Future Through Sustainability Leadership

“Protecting Our Future Through Sustainability Leadership”

หลักสูตรพิเศษที่จะเปลี่ยนแนวคิดผู้นำแบบดั่งเดิมให้กลายเป็นผู้นำที่ยั่งยืน พร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก สามารถนำพาทั้งองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

MindDoJo Open House
 • ผู้นำที่อยากจะพัฒนาระบบขององค์กรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น

 • HR ที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านความยั่งยืนให้กับผู้นำในองค์กร

 • พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้าน Sustainability ต้องผลักดันองค์กรให้ยั่งยืน

Open House ครั้งนี้เหมาะสำหรับ

Agenda Workshop

Sustainable Leadership for Tomorrow

Session 1: Sustainable Leadership for Tomorrow

 • เรียนรู้แนวคิดของการเป็นผู้นำที่ยั่งยืนเพื่อองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

 • สร้างมุมมองของผู้นำแบบใหม่ที่ยั่งยืนกับความท้าทายระดับโลก  

 • ฝึกทักษะการเป็นผู้นำที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมกลุ่ม

2.png

Session 2: Design your Sustainable Strategy

 • เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายความยั่งยืนให้องค์กร  

 • เรียนรู้วิธีการจำลองเหตุการณ์เพื่อวางกลยุทธ์ที่ยั่งยืนให้องค์กร  

 • ฝึกทักษะการวางแผนโครงการแห่งความยั่งยืน

3.png

Session 3: Innovation for Sustainability

 •  อัปเดต และเตรียมความพร้อมของเทรนด์ตลาดโลก  

 • เรียนรู้การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ  

 • เรียนรู้หลักการสร้างนวัตกรรมผ่าน framework

สิทธิพิเศษ!  20 ที่นั่งเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

บรรยายโดย วิทยากรหลักของเรา

Rose.png

Rosalind Yunibandhu

Facilitator 

ปิง.jpg

Trainer and Learning Solution Desiner

มอส.jpg

Learning Designer and Facilitator

เฟิร์น.jpg

Naruemon Lomkhong

Facilitator

bottom of page