ปฤณ จําเริญพานิช(อ้น)

Facilitator MindDoJo

วิทยากรบรรยาย “เจาะลึกเครื่องมือ LINE@” ให้กับ สํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ วิทยากรบรรยาย “วิธีสร้างยอดขายให้กับธุรกิจออนไลน์” ในงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางบรรยาย 12 จังหวัดทั่วประเทศ วิทยากรบรรยาย “เจาะลึกเครื่องมือ LINE@” ให้กับ สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปฤณ จําเริญพานิช(อ้น)
P'Gee Professional experience.jpg
P'Gee Skill & Certifications.jpg
P'Gee Facilitation experience.jpg
IMG_4794_edited.jpg

 Hi! My name is Pinky, Have any  question?  Please  Reach me at   Digital@minddojo.me

or call me now  0894479878

Thank you!