Learning Journey

คอร์ส จะช่วย Manager/Leader/Entrepreneur ที่ต้องการสร้างความแตกต่างในธุรกิจ เข้าใจวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ

คอร์สนี้จะทำให้ Manager/Leader/Entrepreneur ที่กำลังกระหายโอกาสใหม่ ๆ ได้เข้าใจมุมมองและความต้องการของลูกค้าในช่วงวิกฤต...

คอร์สสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานภายใต้สถานการณ์วิกฤต อันจะนำมาซึ่งแนวคิดแบบ Resilience โดยใช้หลักการทำงานทั้งทางด้าน...

หลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัลนี้ช่วยให้ผู้จัดการ / ผู้นำ / ผู้ประกอบการสามารถคิดและดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลโดยดูว่าลูกค้าคู่แข่งและนวัตกรรมมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราสร้างมูลค่ารายได้และผลกำไรอย่างไร

คอร์ส จะช่วยให้ผู้สูญเสียกำลังใจภายใต้สภาวะวิกฤต ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวก และสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตใจ เพื่อให้มีภูมิต้านทานจากความคิดเชิงลบ.

คอร์ส จะช่วย Manager/Leader/Entrepreneur ที่กำลังสับสนกับสถานการณ์วิกฤต ได้เข้าใจประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมพร้อมสร้างแผนกลยุทธ์รับมือ และสร้างความมั่นใจสำหรับคนในองค์กร.

คอร์ส จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและทางเลือกให้คนที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงช่วงภาวะวิกฤต โดยใช้วิธีการปรับมุมมองของตนเองและผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงรอบตนเอง.

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ช่วยให้ผู้จัดการ / ผู้นำ / ผู้ประกอบการเป็นตัวแทนของนวัตกรรมและขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในระดับแผนก ผู้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมทำความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรและสามารถเลือกแนวคิดโครงการที่ชนะเลิศซึ่งจะทำให้วัฒนธรรมนวัตกรรมกลายเป็นจริง.

คอร์สนี้จะช่วย Manager/Leader/Entrepreneur ที่ต้องการสร้างความแตกต่างในธุรกิจ เข้าใจวิธีสื่อสารผลงานที่ออกแบบมาเป็นูปธรรมและเข้าใจง่ายมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดในสถานการณ์ขาลง.

คอร์สนี้จะทำให้ Manager/Leader/Entrepreneur ที่กำลังกระหายโอกาสใหม่ ๆ ได้เข้าใจมุมมองและความต้องการของลูกค้าในช่วงวิกฤต โดยเรียนรู้วิธีการเอาชนะใจลูกค้าได้ถูกจังหวะ.

ออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร / ความสนใจของนักลงทุน หดระยะเวลาในการริเริ่มโครงการวาทกรรมจาก 1 ปี เหลือ 3 วัน เข้าใจปัญหาและเข้าใจโจทย์ที่ลูกค้าเจออยู่ในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง พัฒนา Idea สำหรับผลิตภัณฑ์การบริการหรือประสบการณ์ใหม่ ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าในยุคปัจจุบัน สร้างต้นแบบที่สามารถทำงานได้เบื้องต้นและทดลองกับลูกค้าเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาของโครงการอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับทีมงานอื่นด้วยวิธีที่ Agile มากกว่าเดิม

Powered by MakeWebEasy.com