top of page
Workshop Activity Critical thinking
  • กิจกรรมเวิร์คชอบ 60%

  • เนื้อหา 20%

  • การนำเสนอโซลูชัน 20%

พนักงานระดับปฏิบัติการขึ้นไป

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

Creative Problem Solving
(การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์)

วิธีสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ ผสมผสานความคิดที่เป็นนวัตกรรมภายใต้กรอบความสามารถที่่ทำได้จริง

เมื่อคนองค์กรกำลังเจอกับปัญหาที่ซับซ้อนเกินจะแก้ไข คนในองค์กรมีแต่วิธีการเดิมๆ ซ้ำๆ ในการใช้แก้ปัญหา ผลลัพธ์จากโซลูชันที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กรมีจำกัด วิธีการแก้ไขปัญหาที่ใช้หยุดนิ่งจำเจ หรือพนักงานรอคำสั่งจากหัวหน้ามากกว่าจะลองหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ปัญหาที่เกิดเหล่านี้สามารถปรับปรุงและได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมทักษะ Creative Problem Solving การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญเพื่อใช้แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การเข้าใจทักษะนี้ช่วยให้คุณค้นหาแนวทางที่ยอดเยี่ยม มีมุมมองใหม่ๆ สำหรับการสร้างโซลูชันที่คาดไม่ถึงและไม่เหมือนใคร แต่ยังอยู่ในกรอบของการทำได้จริงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

“รายงานของ World Economic Forum ค้นพบว่าทักษะอย่าง Problem Solving คือทักษะสำคัญที่คนในองค์กรจะต้องมีเพื่อให้พนักงานมีความสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ในอนาคต”

ปัญหา-Creative
Workshop Activity

ความต้องการของลูกค้า: องค์กรสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ด้วยการหาทางออกร่วมจากหลักสูตร Creative Problem Solving เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นนวัตกรรม ปรับตัวได้ และทำงานร่วมกันได้มากขึ้น เอื้อต่อการเตรียทความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างสร้างสรรค์

  • วิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร แต่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามความสามารถและทรัพยากรขององค์กรได้อย่างเต็มศักยภาพ

  • วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่นการคิดเชิงออกแบบ เทคนิคการระดมความคิด การหาต้นตอของปัญหา เป็นต้น

  • ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในโลกแห่งการทำงาน สร้างพื้นที่ร่วมกันในการคิดไอเดียที่น่าเหลือเชื่อโดยไม่มีใครมาตัดสินไอเดียเหล่านั้น

Solution Outcomes

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่คุณจะได้ในหลักสูตรนี้

กระบวนการคิดเชิงแก้ปัญหาได้รับการปรับปรุงและได้รับพัฒนาจากการร่วมกันฝึกฝนการใช้เครื่องมืออย่างเป็นขั้นเป็นตอน

พัฒนากรอบความคิดการแก้ปัญหาที่ขยายออกไปจากแบบเดิมๆ ในอดีต รับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความมั่นใจ

ตัวเร่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรที่จะนำไปสู่การเปิดรับความคิดนวัตกรรมแบบใหม่ๆ และแนวทางการแก้ไขปัญาร่วมกันของคนในองค์กร

Agenda: Creative Problem Solving 

 วันที่ 1 

 วันที่ 2 

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
เรียนรู้ภาพรวมของ Creative Problem Solving ผ่านกิจกรรม Ice Breaker ที่ท้าทาย สนุกสนาน สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ จุดประกายการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
10:45 - 12:00
เข้าใจปัญหาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ใช่ลางสังหรณ์หรือความรู้สึก เน้นใช้ข้อมูลหลักฐานที่มีมากกว่าความน่าจะเป็นจากจินตนาการผ่านการทำกิจกรรม Case Study ธุรกิจ
13:00 - 14:30
ร่วมหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาผ่านโครงสร้างที่คนในทีมจับต้องได้ ฝึกฝนการใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาสำหรับแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด
14:45 - 16:30
มองหาต้นตอของปัญหาที่พบร่วมกัน ระบุขอบเขตที่มาที่ไป ยืนยันความเป็นได้ของปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อที่จะสามารถสื่อสารให้กับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกกรรมระดมความคิดที่นอกกรอบ สร้างไอเดียการแก้ปัญหาที่แตกต่างแหวกแนวแต่ยังเป็นไปได้ในการลงมือทำผ่าน Case Study ธุรกิจจริง
10:45 - 12:00
ร่วมระดมสมองหาปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หาผลลัพธ์เชิงลบจากหลากหลายมุมมองของคนในทีมที่ส่งผลกระทบต่อไอเดียการแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่การคิดไปเอง!!
13:00 - 14:30
ฝึกฝนการเปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกโดยอาศัยข้อมูลจากการนำเสนอที่มีหลักฐานมากกว่าอาศัยสัญชาตญาณผ่านกิจกรรมสมมุติในเอาชีวิตรอด
14:45 - 16:30
สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โน้มน้าวผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกโซลูชันที่ทีมคิดไปสู่การสร้างความเป็นไปได้ในอนาคต ด้วยการนำเสนอข้อมูลและโอกาสที่น่าตื่นเต้น
Critical thinking

Problem Solving คือการแก้ไขปัญหา หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งจะแก้ไขอย่างเป็นระบบ โดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติซ้ำขึ้น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูลทางเราจะติดต่อกลับภายใน 3 วัน

bottom of page