top of page
Strategic Thinking with Business Simulation knowing how to experiment with new business ideas & scale up innovation

Strategic Thinking with Business Simulation

"knowing how to experiment with new business ideas & scale up innovation"

 • กิจกรรม 40%

 • การแลกเปลี่ยนความคิด 30%

 • เนื้อหา 30%

 • ผู้บริหาร

 • ผู้บริหารระดับกลาง

 • พนักงาน

จำนวนผู้เข้าร่วม

15 - 30 คน

ในโลกธุรกิจในปัจจุบัน มีสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร แต่อีกแง่หนึ่งของอุปสรรคเหล่านั้น สามารถที่จะกลายเป็นโอกาสขององค์กรในแง่ของธุรกิจ ที่ส่งผลให้องค์กรคว้าโอกาสนั้นผ่านกลยุทธ์ขององค์กรที่นำโดยบุคคลากรที่มีคุณค่าที่สุดเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา และ นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่องค์กรจะเติบโตไปได้อย่างยั่งยืน. แต่สิ่งที่เป็นความท้าทายใหญ่ของกลยุทธ์เป็นความน่ากังวลของบุคคลากรขององค์กรที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ไม่มองถึงโอกาสของธุรกิจกจในอนาคตผ่านการคิดเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างที่ควรจะเป็น

สิ่งที่ MindDoJo มักพบเจอในการอบรมผู้นำและผู้จัดการกว่า 1,000 คนในองค์กรชั้นนำ  เราสามารถบอกได้ว่าหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการและผู้นำในองค์กรไม่สามารถใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการผลักดันองค์กรให้พัฒนาไปตามเป้าหมายที่กำหนดขาดทิศทางที่ชัดเจน และวิสัยทัศน์ในการมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายที่มักจะไม่ชัดเจนและไม่สมเหตุสมผล

Without a strategic vision, managers and leaders tend to react to immediate challenges and problems instead of taking

นอกจากนี้ การไม่สามารถคิดเชิงกลยุทธ์ยังส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรม  ความสามารถในการปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องที่ยากต่อการนำไปปรับใช้ ทำให้องค์กรไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดและอุตสาหกรรมได้ดีและตอบโจทย์เท่าที่ควร

Screen Shot 2566-03-30 at 12.08_edited.jpg
_DSC4739_edited.jpg
Screen Shot 2566-03-30 at 12.09_edited.jpg

จะดีกว่าไหม? 

 • เรียนรู้การคิดเชิงกลยุทธ์ที่คิดว่ายากได้อย่างง่ายดายและเข้าใจความหมายลึกซึ้ง

 • สัมผัสถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านการจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานและธุรกิจ

 • ผ่านหลักการสากลที่เป็นที่ยอมรับกับในอุตสาหกรรมทั่วโลก และวิจัยที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย

 • สร้างคุณค่าของการเรียนรู้ด้วย กลยุทธ์ธุรกิจของผู้เข้าอบรมที่ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร

 • จุดประกายและส่งมอบไอเดียกลยุทธ์สู่องค์กรที่สามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต

Managers who are able to think strategically are invaluable to any team & any organization. Here are some of the key values t

การคิดเชิงกลยุทธ์ที่เหนือชั้นนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อทีมและองค์กร สามารถสร้างคุณค่าสำคัญที่ผู้จัดการและผู้นำสามารถนำมาสื่อสารสู่บุคลากรในองค์กรได้:

จากประสบการณ์ของเราโดยใช้การจำลองทางธุรกิจเพื่อการเรียนรู้การคิดเชิงกลยุทธ์สามารถทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริง สามารถลองผิดลองถูกได้กับสิ่งที่คิด ฝึกฝนเครื่องมือของกลยุทธ์ที่ทำให้การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์และใช้ได้จริง ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีมาใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อเป้าหมายองค์กรในสถานการณ์ธุรกิจปัจจุบัน ที่มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างมหาศาล

Solution Outcomes (สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้)

 1   

การประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจ: การจำลองทางธุรกิจมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมสำหรับผู้เรียนเพื่อใช้แนวคิดทางทฤษฎีและฝึกฝนการตัดสินใจในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเชื่อมช่องว่างระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ และได้รับประสบการณ์ภาคปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ 

 2   

วิสัยทัศน์และแนวทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนทีมไปสู่การสร้างกลยุทธ์ที่เฉียบคม: การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสร้างกลยุทธ์ที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสูงสุดปลูกฝังภาพความสำเร็จของเป้าหมาย โดยมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการแนะนำแนวทางที่ชัดเจนช่วยให้ผู้เข้าอบรมไปสู่เป้าหมาย เกิดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและการแข่งขันในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสภาวะทางธุรกิจ รวมถึงการนำทีมที่มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจภาพกลยุทธ์ร่วมกัน สามารถพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 3    

การคิดเชิงกลยุทธ์ที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด:  ด้วยเครื่องมือของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและมองภาพรวมของปัจจัยต่างๆของธุรกิจและเป้าหมายขององค์กรการออกแบบกลยุทธ์สามารถใช้สิ่งที่มีอย่างเกิดประโยชน์ มองโอกาสที่มีความเป็นไปได้ และตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรได้อย่างสูงสุด

 4   

แบบแผนกลยุทธ์ขั้นต้นที่สามารถต่อยอดสู่เป้าหมายขององค์กร: ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดของกลยุทธ์ มีเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จจากการอบรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ โดย แผนกลยุทธ์นั้นสามารถต่อยอดกลยุทธ์นั้นและปรับปรุงให้กลยุทธ์นั้นมีความเฉียบขาดมากยิ่งขึ้น

Jump in Strategic Thinking world  : Day 1 

Initiative Strategy : Day 2

Time
Workshop
9.00 - 10:30
พื้นฐานความคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยสิ่งสำคัญทางธุรกิจ 5 ประการ ( 5 Bussiness Driver )
10:45 - 12:00
เข้าใจโครงสร้างของธุรกิจผ่านการวิเคราะห์แบบจำลองธุรกิจ เพื่อการมองภาพรวมขององค์กร ( BMC )
13:00 - 16:30
พื้นฐานความคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยสิ่งสำคัญทางธุรกิจ 5 ประการ ( 5 Bussiness Driver )
Time
Workshop
9.00 - 11:00
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกับธุรกิจของเราด้วยปัจจัยภายในและภายนอกเพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ ( SWOT )
11:00 - 12:00
วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ที่แปลกใหม่ด้วยการมอง โอกาส และ ความท้าทายของโลกปัจจุบัน
13:00 - 14:30
กิจกรรมฝึกการคิดเชิงกลยุทธ์ผ่านตัวอย่างสถานการณ์จำลอง ในการสร้างสรรค์กลยุทธ์จากบทเรียน
14:45 - 16:30
แผนกลยุทธ์ที่นำไปสู่เป้าหมาย ด้วย Strategic Game Plan เพื่อการนำไปใช้สร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและจับต้องได้ 100%
Screen Shot 2567-04-25 at 10.49.44.png
Screen Shot 2567-04-25 at 10.46.52.png

Facilitators

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page