top of page
เปลี่ยนแปลงรูปแบบความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรให้เกิดขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำด้วยความรู้และกลยุทธ์

Driving Innovation for Leaders

"เปลี่ยนแปลงรูปแบบความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรให้เกิดขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำด้วยความรู้และกลยุทธ์ ส่งเสริมความริเริ่มอย่างสร้างสรรค์"

 • เนื้อหา 20%

 • กิจกรรม 40%

 • พนักงานระดับผู้นำ

 • ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ตั้งแต่เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วไปจนถึงความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้นำต้องก้าวผ่านความคลุมเครือ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และก้าวนำหน้าคู่แข่ง หลักสูตรนี้ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อจัดการกับปัญหาเร่งด่วนที่ผู้นำต้องเผชิญ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมรับมือกับความซับซ้อนของธุรกิจยุคใหม่ ความเป็นผู้นำไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับการจัดการเท่านั้น แต่รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจและการขับเคลื่อนนวัตกรรม ในฐานะผู้นำ คุณเป็นแนวหน้าในการเผชิญกับความซับซ้อนเหล่านี้ หลักสูตร "Driving Innovation for Leaders" ร่วมกันจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปัญหาที่ลูกค้าเจอ

ความต้องการของลูกค้า: องค์กรสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ด้วยการหาทางออกร่วมจากหลักสูตร Driving Innovation for Leaders เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เป็นนวัตกรรม ปรับตัวได้ และทำงานร่วมกันได้มากขึ้น เอื้อต่อความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ เริ่มต้นสร้างการรเปลี่ยนแปลงเพื่อผลลัพธ์ขององค์กรด้วยนวัตกรรม

 • เรียนรู้วิธีเป็นผู้นำด้วยความคล่องตัว ความสามารถในการปรับตัว และกรอบความคิดแบบก้าวหน้า

 • ค้นพบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนภายในองค์กร

 • ครื่องมือเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมภายในทีม

Driving Innovation for Leaders

Reason Why: ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตร Creative Problem Solving ไปด้วยกันกับมายด์โดโจ

 • เพิ่มความมั่นใจในการระบุและหาโอกาสทางนวัตกรรม

 • ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการพัฒนาด้วยนวัตกรรม

 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม

 • เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น

 • ทักษะในการเป็นผู้นำและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีม

Solution Outcomes

วัตถุประสงค์ และสิ่งที่คุณจะได้ในหลักสูตรนี้

เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนด้วยการสร้างนวัตกรรม

พัฒนากรอบความคิดการแก้ปัญหาที่ขยายออกไปจากแบบเดิมๆ ในอดีต รับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความมั่นใจ

สามารถระเครื่องมือ และวิธีปัฏิบัติเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมภายในทีมสู่องค์กร

Agenda : Driving Innovation for Leaders

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 – 10:30
เข้าใจการกำหนดบริบทนวัตกรรมในองค์กร และระบุความท้าทายสำหรับกลยุทธ์นวัตกรรม รวมไปถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอ และแนวคิดในสร้างกระบวนการในวัฒนธรรมผ่านขององค์กรผ่าน Innovation Performance Management Framework
10:45 - 12:00
เรียนรู้การกำหนดวัตถุประสงค์และการการมีเป้าหมายร่วมในการพัฒนากลยุทธ์นวัตกรรม เพื่อร่วมกันระบุวิธีสร้างให้เกิดขึ้นภายในทีมสู่องค์กร
13:00 – 14:30
พิชิตความท้าทายในการคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเกณฑ์การประเมินที่จะนำไปสู่กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ Innovation Portfolio Management & Idea-2-Launch Process
14:45 - 16:30
จุดประกายวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร ที่จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จเกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นผู้นำและการทำงานภายในทีม ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร
Reason Why: ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตร Creative Problem Solving ไปด้วยกันกับมายด์โดโจ

Innovation Performance System JumpStart

Innovation-Performance-System-JumpStart

Innovation Performance System JumpStart เป็นโซลูชันที่รวดเร็วในการจุดประกายนวัตกรรมภายในองค์กร ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วจับต้องได้ ถือเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการเริ่มต้นนวัตกรรม ขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จที่แตกต่าง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page