top of page
innovation
  • 25%เนื้อหาและกรณีศึกษา

  • 25%การนำเสนองาน

  • 50%การออกแบบนวัตกรรม

  • องค์กรที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

  • ผู้ที่สนใจยกระดับศักยภาพความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม

  • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านนวัตกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม

20 คน

Innovation Design Sprint

ก้าวล้ำสู่ยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง

IMG_3371.jpg

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยองค์กรให้อยู่รอด แต่การจะสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้จริง Design Sprint เป็นอีกหนึ่งกระบวนการออกแบบนวัตกรรมแบบที่ใช้เวลาเพียง 2 วัน โดยนำหลักการของ Design Thinking มาประยุกต์ใช้ ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นได้ถูกจุด เปลี่ยนความคิดไอเดียฟุ้งๆ ให้สามารถจับต้องได้ พิสูจน์ได้ จัดลำดับงานและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญ ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ชัดเจนและมีเหตุผลรองรับ และส่งเสริมให้สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว

ทำไม Innovation Design Sprint จึงสำคัญกับองค์กรของคุณ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการเรียนรู้

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติจริง:
Design Sprints ไม่เพียงช่วยให้องค์กรแก้ปัญหาและพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ แต่ยังช่วยสร้างต้นแบบและพิสูจน์แนวคิด (Proof of Concept) ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้

เพิ่มการทำงานร่วมกัน:
การออกแบบสปรินต์สามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันและทีมงานที่มีความหลากหลายภายในองค์กร ซึ่งสามารถช่วยลดการแบ่งแยกภายในองค์กรได้

ปรับปรุงกระบวนการ ปลดล็อคประสิทธิภาพ:
นำไปสู่การพัฒนากระบวนการใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ได้ 

เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่:
พัฒนาโซลูชันที่สร้างสรรค์: Design Sprints เน้นการคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์โซลูชันที่ไม่เคยมีมาก่อน สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือตลาดใหม่ ๆ ที่โดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง

Day 1 : เข้าใจปัญหาผ่านการคิดเชิงออกแบบ

Day 2 : สร้างสรรค์แนวทางการแก้ปัญหาใหม่ ๆ

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 – 10:30
สัมผัสประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบผ่านกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริง
10:45 - 12:00
เรียนรู้วิธีการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
13:00 – 14:30
เทคนิคการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างง่ายเพื่อเข้าใจถึงการแก้ปัญหาที่แท้จริงสําหรับลูกค้า
14:45 - 16:30
สร้างแนวคิดการเห็นมุมมองของลูกค้าด้วย Customer Journey Maps
เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 – 10:30
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างโซลูชันพร้อมใช้งานทันทีและสามาารถช่วยแก้ปัญหาของลูกค้า
10:45 - 12:00
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาสู่ความเป็นจริงด้วยการสร้างต้นแบบที่ตอบโจทย์ลูกค้า
13:00 – 14:30
ร่วมสร้างต้นแบบ: กิจกรรมสร้างสรรค์ที่แปลงความคิดให้เป็นความจริง
14:45 - 16:30
ทีมนวัตกรเตรียมพร้อมนำเสนอนวัตกรรมเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและคำแนะนำ และนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วิดีโอตัวอย่างของ Workshop Innovation Design Sprint

Design Thinking Process

Design Thinking เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยใช้ในการสร้างโซลูชันที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาที่ซับซ้อน เดิมทีได้รับการพัฒนาในสาขาการออกแบบ แต่ปัจจุบันได้นำไปใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจ การศึกษา และการดูแลสุขภาพ

 

องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking ประกอบด้วย ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใช้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหา แนวคิดและการสร้างต้นแบบที่หลากหลาย และการทดลองอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของ Design Thinking คือการสร้างโซลูชันที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้ที่จะใช้โซลูชันเหล่านั้นด้วย

ทำไม Design thinking ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน:

  1. ให้ความสำคัญของลูกค้า: ใช้มุมมองในการวางผู้ใช้ไว้ที่ศูนย์กลางของกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นเหมาะกับความต้องการและความปรารถนาเฉพาะของลูกค้า

  2. ช่วยการแก้ปัญหา:  มอบแนวทางที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ช่วยให้องค์กรต่างๆ ค้นพบโซลูชันที่สร้างสรรค์ซึ่งพวกเขาอาจไม่เคยพิจารณามาก่อน

  3. สร้างการทำงานร่วมกัน: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน และสนับสนุนให้ผู้คนจากภูมิหลังและสาขาต่างๆ มาร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์โซลูชัน

  4. ความคิดสร้างสรรค์: Design thinking ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้บุคคลและทีมคิดนอกกรอบ และหาโซลูชันใหม่และสร้างสรรค์สำหรับปัญหาต่างๆ

พร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพแห่งนวัตกรรมภายในองค์กรของคุณแล้วหรือยัง ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการออกแบบสปรินต์สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูลทางเราจะติดต่อกลับภายใน 3 วัน

bottom of page