top of page
Mini-Design Sprint Empathy & Ideation
  • 25%เนื้อหาและกรณีศึกษา

  • 25%การนำเสนองาน

  • 50%การออกแบบนวัตกรรม

  • องค์กรที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ

  • ผู้ที่สนใจยกระดับศักยภาพความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม

  • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านนวัตกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

Mini-Design Sprint Empathy & Ideation
เครื่องมือทรงพลังสำหรับขับเคลื่อนนวัตกรรม

องค์กรทุกวันนี้จำเป็นต้องมีความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและแก้ไขปัญหาใหม่ๆ หรือเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเผชิญอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนานวัตกรรมในองค์  MindDojo เราช่วยให้องค์กรชั้นนำสามารถสร้างโซลูชันใหม่ๆ ผ่านการอำนวยความสะดวกในการออกแบบ Design Sprint เป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือการทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ และการทำงานร่วมกันโดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์

DSC03262.jpg
DSC03358_edited.jpg
DSC03274_edited.jpg

ทำไมองค์กรที่เราทำงานด้วยจึงเลือกใช้หลักสูตรนี้:

 Mini-Design Sprint Empathy & Ideation Innovation: Design sprints offer a dynamic platform

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

ร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ดีขึ้นกับลูกค้าจริง

สร้างสรรค์และหาวิธีใหม่ๆ มากขึ้นเมื่อออกแบบบริการที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เข้าใจมุมมองของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบริการที่พวกเขาใช้

สร้างแบบร่างแรกสำหรับโซลูชั่นใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะเหนือกว่าความพึงพอใจของลูกค้า

Agenda: Mini-Design Sprint: Empathy & Ideation

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 – 10:30
เปิดประสบการณ์เรียนรู้เทคนิคความเห็นอกเห็นใจ (การดำรงอยู่ด้วยตนเองและการสังเกต สัมภาษณ์การค้นพบความต้องการลูกค้า กำหนดลูกค้าด้วยบุคลิกภาพของลูกค้า)
10:45 - 12:00
เข้าใจ มองเห็นมุมมองของลูกค้า รู้สึกถึงปัญหาของลูกค้า และประสบการณ์ของลูกค้าในการใช้บริการ
13:00 – 14:30
เทคนิคการคิดริเริ่มการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ (การระดมสมองสไตล์ IDEO, เทคนิคการหลอมรวม, การคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ)
14:45 - 16:30
รับฟังแนวคิดและการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อนำไปต่อยอดจริง (ทีมแบ่งปันแนวคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดของพวกเขาผ่านการนำเสนอแบบย่อและได้รับข้อเสนอแนะผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแนวคิดที่มีประสิทธิผลเพื่อกรองแนวคิดที่ควรนำไปสู่ต้นแบบ)

Workshop สไตล์ MindDoJo เรียนแบบ Active Learning หรือมี Activity มากกว่าการ Lecture

Design Thinking Process

หัวใจสำคัญของ Design Sprints ของเราคือกระบวนการ

Design Thinking เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางโดยใช้ในการสร้างโซลูชันที่สร้างสรรค์สำหรับปัญหาที่ซับซ้อน เดิมทีได้รับการพัฒนาในสาขาการออกแบบ แต่ปัจจุบันได้นำไปใช้กับหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจ การศึกษา และการดูแลสุขภาพ

องค์ประกอบสำคัญของ Design Thinking ประกอบด้วย ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ใช้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหา แนวคิดและการสร้างต้นแบบที่หลากหลาย และการทดลองอย่างรวดเร็ว เป้าหมายของ Design Thinking คือการสร้างโซลูชันที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของผู้ที่จะใช้โซลูชันเหล่านั้นด้วย


ทำไม Design thinking ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน:

1. ให้ความสำคัญของลูกค้า:
ใช้มุมมองในการวางผู้ใช้ไว้ที่ศูนย์กลางของกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นเหมาะกับความต้องการและความปรารถนาเฉพาะของลูกค้า

2. ช่วยการแก้ปัญหา:
มอบแนวทางที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ช่วยให้องค์กรต่างๆ ค้นพบโซลูชันที่สร้างสรรค์ซึ่งพวกเขาอาจไม่เคยพิจารณามาก่อน

3. สร้างการทำงานร่วมกัน:
ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน และสนับสนุนให้ผู้คนจากภูมิหลังและสาขาต่างๆ มาร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์โซลูชัน

4.ความคิดสร้างสรรค์:
Design thinking ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้บุคคลและทีมคิดนอกกรอบ และหาโซลูชันใหม่และสร้างสรรค์สำหรับปัญหาต่างๆ

พร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพแห่งนวัตกรรมภายในองค์กรของคุณแล้วหรือยัง ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการออกแบบสปรินต์สามารถช่วยคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

วิทยากรผู้เชี่ยวชา

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page