top of page
LINE_ALBUM_220821_30.jpg

LEGO SERIOUS PLAY 
Real Time Strategy

" การประชุมผู้นำเชิงสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในอนาคต"

Screen Shot 2565-12-02 at 15.37.38.png

ปัญหาที่พบในองค์กร

 • คิด Strategy แล้วไม่มี Commitment

 • คนคิดกับคนทำไม่ใช่คนเดียวกันจึงไม่เข้าใจในกลยุทธ์

 • คนที่ทำไม่มีส่วนร่วมในกลยุทธ์

 • ไม่มีเครื่องมือที่ช่วยสร้างความคิดออกมาเป็นชิ้นงาน

 • คนในทีมผู่ถือหุ้นกับผู้บริหารมองอนาคตและเป้าหมายไม่เหมือนกัน

LINE_ALBUM_220821_38_edited.jpg
LEGO SERIOUS PLAY ?

" คือเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกัน 

ช่วยปลดล็อควิธีคิดและการสื่อสารใหม่ ๆ ช่วยแก้ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้มาก่อนหน้านี้ "

Unlock Creativity & Conversations Uncover Insights & Understanding Unleash Potential Performance(100x100)

Unlock
Creativity &
Conversations

Unleash
Potential Performance(100x100)

Uncover
Insights & Understanding

LEGO SERIOUS PLAY Real Time Strategy 

Outcome (สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตรนี้)

Comprehensive exploration of business

landscape and system

Explore potential emergent scenarios

Simulate potential actions to uncover Simple Guiding Principles for dynamic strategy and decision making

Benefit
 • กระตุ้นให้ทุกคนในทีมได้สื่อสารมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์

 • ช่วยให้ทุกคนมองเห้นปัญหาและเป้าหมายเป็นภาพเดียวกัน

 • เป็นเครื่องมือทนั่งคุยกันแบบปลอดภัยสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

 • เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากการประชุมแบบเดิม ๆ

 • สร้าง Commitment Core Value ขององค์กร

LINE_ALBUM_220821_13.jpg
How ?
 • ทำให้เราเห็นปัญหาทั้งหมดเป็นรูปธรรมจับต้องได้

 • วางเป้าหมายในอนาคต

 • คนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายในอนาคต

 • สกัดแนวคิดที่มาช่วยให้ทีมที่ไม่รู้เป้าหมาย

Why ?
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

 • ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม

 • ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที่ออกมาสามารถจับต้องได้

 • เป็นเครื่องและกระบวนการ ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น NASA , YAHOO , Google , Coca Cola 

Why ? เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที
Why ? เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที
Why ? เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที
Why ? เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที
Why ? เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที

Workshop Room

"กลยุทธ์ไม่ใช่การวางแผน

แต่คือการสรุปว่าเราต้องทำอะไรและไม่ทำอะไร"

- Roger L.Martin

LEGO SERIOUS PLAY ? " คือเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกัน  ช่วยปลดล็อควิธีคิดและการส
Agenda | Day 1
Schedule
Agenda
Description
Agenda | Day 2
Schedule
Agenda
Description

เริ่ม Customize หลักสูตรนี้
กับ MindDoJo เลย

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

รีวิวจากผู้ใช้งาน

วงศ์ลักษณ์ เอี่ยมชื่นมงคล
Innovation Culture (ธนาคารกรุงศรี)

เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการสำหรับ Mind Dojo (Thailand) ด้วยวิทยากรและสื่อการเทรนที่ทันสมัย

ทันกระแสเทคโนโลยี

เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการสำหรับ Mind Dojo (Thailand) ด้วยวิทยากรและส

มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย
(พนักงานวิเคราะห์และวางแผน)

บริษัท PTT

Workshop สนุก, หลักสูตรทันสมัย, เนื้อหาเข้าใจง่าย และได้ผลลัพธ์ที่องค์กรสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้าง Value ได้จริง ๆ ครับ

Workshop สนุก, หลักสูตรทันสมัย, เนื้อหาเข้าใจง่าย และได้ผลลัพธ์ที่องค์กรสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้าง Value ได้จริง ๆ ครับ

กุลธิดา กรมเวช
ตำแหน่ง Product Manager
บริษัท Chanwanich digital platform

เนื้อหาในการเรียนที่เข้มข้น เข้าใจง่าย และเห็นผลชัดเจน รวมทั้งการทำ Design Thinking Workshop ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถสร้าง Idea ดี ๆ ที่นำไปผลิตโปรดักส์ใหม่ ๆ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจได้จริง 

เนื้อหาในการเรียนที่เข้มข้น เข้าใจง่าย และเห็นผลชัดเจน รวมทั้งการทำ Design Thinking Workshop ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถสร้าง
bottom of page