top of page
DSC04216_edited_edited.jpg

LEGO SERIOUS PLAY 
Team Culture

" สร้างเป้าหมายร่วมกันและบรรทัดฐานของทีมเพื่อความชัดเจนและความมุ่งมั่นที่มากขึ้น "

องค์กรของคุณ มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?​ คนทำกับคนคิด คนละคน งานออกมาไม่ได้ตามที่สั่ง แต่ละแผนกไม่ประสานงานกัน ไม่ให้ความร่วมม

องค์กรของคุณ
มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?​

 • คนทำกับคนคิด คนละคน งานออกมาไม่ได้ตามที่สั่ง

 • แต่ละแผนกไม่ประสานงานกัน ไม่ให้ความร่วมมือกัน

 • การประชุมยืดเยื้อ ไม่มีประสิทธิภาพ สร้างความขัดแย้ง

สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา

 • ไม่มีเป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำงานตามเป้าหมายของตัวเอง

 • เป้าหมายขององค์กรไม่ชัดเจน

 • การสื่อสารเป้าหมายขององค์กรไม่เข้าถึงผู้ปฏิบัติงาน

 • ฝ่ายปฏิบัติงานไม่มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์

LEGO SERIOUS PLAY ?

" คือเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกัน 

ช่วยปลดล็อควิธีคิดและการสื่อสารใหม่ ๆ ช่วยแก้ปัญหาที่ยังไม่ได้แก้มาก่อนหน้านี้ "

LEGO SERIOUS PLAY ? " คือเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาร่วมกันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกัน  ช่วยปลดล็อควิธีคิดและการส

Unlock
Creativity &
Conversations

Unleash
Potential Performance(100x100)

Uncover
Insights & Understanding

Workshop Room

LEGO SERIOUS PLAY Team Culture
Benefit
 • กระตุ้นให้ทุกคนในทีมได้สื่อสารมีส่วนร่วมในการพัฒนากลยุทธ์

 • ช่วยให้ทุกคนมองเห้นปัญหาและเป้าหมายเป็นภาพเดียวกัน

 • เป็นเครื่องมือทนั่งคุยกันแบบปลอดภัยสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

 • เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากการประชุมแบบเดิม ๆ

 • สร้าง Commitment Core Value ขององค์กร

How ?
 • ทำให้เราเห็นปัญหาทั้งหมดเป็นรูปธรรมจับต้องได้

 • วางเป้าหมายในอนาคต

 • คนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางเป้าหมายในอนาคต

 • สกัดแนวคิดที่มาช่วยให้ทีมที่ไม่รู้เป้าหมาย

Why ? Lego Serious play
 • เป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นสมองทั้งซีกซ้ายและขวา

 • ช่วยทำให้ความคิดเป็นรูปธรรม

 • ช่วยทำให้คนในทีมเห็นภาพความคิดความรู้ที่ออกมาสามารถจับต้องได้

 • เป็นเครื่องและกระบวนการ ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก เช่น NASA , YAHOO , Google , Coca Cola 

Why ? Lego Serious play
Team Work
ฉันคือเครื่องแปลภาษา
ชิ้นส่วนเล็กๆที่สำคัญ
งานไม่ทำสั่งอย่างเดียว
LEGO SERIOUS PLAY Team Culture 

Outcome (สิ่งที่ได้ในหลักสูตรนี้)

ปลดปล่อยความคับข้องใจ ในบรรยากาศที่ปลอดภัยทางจิตใจ

ต่างฝ่ายต่างเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการทำงานร่วมกัน แม้อยู่คนละฝ่ายแต่ก็ประสานงานเหมือนเป็นทีมเดียวกัน

สร้างวิธีการทำงานที่ทีมงานได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เกิดแรงบันดาลใจและสร้างผลลัพธ์ด้วยความมุ่งมั่น

Adenda (สิ่งที่จะได้เรียน)
Schedule
Agenda
Description

เริ่ม Customize หลักสูตรนี้
กับ MindDoJo เลย

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

รีวิวจากผู้ใช้งาน

วงศ์ลักษณ์ เอี่ยมชื่นมงคล
Innovation Culture (ธนาคารกรุงศรี)

เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการสำหรับ Mind Dojo (Thailand) ด้วยวิทยากรและสื่อการเทรนที่ทันสมัย

ทันกระแสเทคโนโลยี

เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่สามารถตอบโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการสำหรับ Mind Dojo (Thailand) ด้วยวิทยากรและส

มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย
(พนักงานวิเคราะห์และวางแผน)

บริษัท PTT

Workshop สนุก, หลักสูตรทันสมัย, เนื้อหาเข้าใจง่าย และได้ผลลัพธ์ที่องค์กรสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้าง Value ได้จริง ๆ ครับ

Workshop สนุก, หลักสูตรทันสมัย, เนื้อหาเข้าใจง่าย และได้ผลลัพธ์ที่องค์กรสามารถนำไปต่อยอด เพื่อสร้าง Value ได้จริง ๆ ครับ

กุลธิดา กรมเวช
ตำแหน่ง Product Manager
บริษัท Chanwanich digital platform

เนื้อหาในการเรียนที่เข้มข้น เข้าใจง่าย และเห็นผลชัดเจน รวมทั้งการทำ Design Thinking Workshop ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถสร้าง Idea ดี ๆ ที่นำไปผลิตโปรดักส์ใหม่ ๆ รวมทั้งต่อยอดธุรกิจได้จริง 

เนื้อหาในการเรียนที่เข้มข้น เข้าใจง่าย และเห็นผลชัดเจน รวมทั้งการทำ Design Thinking Workshop ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถสร้าง
bottom of page