top of page

3 เทคนิคสำคัญของการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพ


3 เทคนิคสำคัญของการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพ
การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยทักษะและเทคนิคที่ดี เพื่อให้สามารถบรรลุผลสำเร็จ พร้อมสร้างความพึงพอใจได้ทั้งสองฝ่าย ซึ่ง MindDoJo มี 3 ความสำคัญที่สามารถช่วยในการเจรจาต่อรองของคุณ มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1. การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win ทั้งสองฝ่าย

1. การเจรจาต่อรองแบบ Win-Win ทั้งสองฝ่าย

คือ กระบวนการที่มุ่งเน้นที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์และพึ่งพากันอย่างที่ดีที่สุด โดยไม่มีฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ หากเรามุ่งเป้าไปในเรื่องการแพ้ของฝ่ายตรงข้าม (Win-Lose) อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่การเจรจาจะล้มเหลว และสร้างความไม่พอใจให้กับอีกฝ่ายได้


ดังนั้น ก่อนการเจรจาทั้งสองฝ่ายควรเตรียมความรู้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาหรือเรื่องนั้น ๆ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่ทั้งสองฝ่ายต้องการบรรลุผล และที่สำคัญต้องเสนอแนวทางที่สามารถยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย โดยไม่ทำให้ฝ่ายใดเสียหายหรือเสียเปรียบมากเกินไป

2. ใช้การพูดและสื่อสารอย่างระมัดระวัง

2. ใช้การพูดและสื่อสารอย่างระมัดระวัง

การใช้ภาษาที่สุภาพและระมัดระวัง สามารถช่วยในการสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้าง และได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายในการเจรจาต่อรองได้ ไม่ควรใช้ภาษาที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดหรือว้าวุ่น ควรให้ความสำคัญในการใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ ถ้อยคำที่ประนีประนอม เพื่อรักษาบรรยากาศหรือสถานการณ์ให้ราบรื่น


3. การรับฟังและเข้าใจข้อยกเว้น

3. การรับฟังและเข้าใจข้อยกเว้น

การรับฟังและเข้าใจข้อยกเว้นเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจาต่อรอง เมื่อเราเข้าใจและยอมรับข้อยกเว้นที่อีกฝ่ายนำเสนอ มักจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ และสามารถเปิดโอกาสในการเจรจาต่อรองได้ ควรให้เวลาในการรับฟัง และสังเกตผลกระทบของข้อยกเว้นที่นำเสนอ เพื่อทำความเข้าใจวิธีในการรับมือกับข้อเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การใช้เทคนิคเหล่านี้ในการเจรจาต่อรอง จะช่วยให้คุณเป็นนักเจรจาที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในกระบวนการต่อรองได้ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page