top of page

พิชิตเป้าหมายด้วย "SMART GOAL"

ณ บริษัท การตลาดดิจิทัล แห่งหนึ่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการบริการการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีลูกค้ามากกว่า 300 ราย แต่กลับพบปัญหาว่าไม่มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเลยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทจึงเริ่มนัดประชุมกันเพื่อตั้งเป้าหมายที่ต้องการในปีนี้ ....
การตั้งเป้าหมายแบบ “SMART”

Josh: ประธานบริษัท, Jade: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, Nevile: ผู้จัดการฝ่าย Service, Nakamura: ผู้จัดการฝ่ายขาย, Lee Seung Min: พนักงานฝ่ายขาย

“สถานการณ์ปัจจุบันลูกค้าใหม่เราไม่เพิ่มขึ้นเลย  ผมว่าจะเพิ่มยอดลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น  พวกคุณคิดว่าอย่างไรบ้าง”  “งั้นเรามาตั้งเป้าหมายเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วย  การตั้งเป้าหมายแบบ SMART กันเถอะพวกเรา”

Josh: “สถานการณ์ปัจจุบันลูกค้าใหม่เราไม่เพิ่มขึ้นเลย ผมว่าจะเพิ่มยอดลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น พวกคุณคิดว่าอย่างไรบ้าง”

Lee Seung Min: ทางลูกค้าใหม่ที่ผมดูแลก็มีไม่เกิน 3 คนครับ

Jade: ทาง Jade โปรโมทไปตามช่องทางต่างๆแล้ว แต่ไม่ได้ผลมากเท่าที่ควรค่ะ

Nevile: “ข้อมูลลูกค้าปัจจุบันอยู่ที่ 300 รายครับ ฝ่ายบริการลูกค้าตอนนี้ยังรักษาลูกค้าไว้ได้อยู่ในระดับที่ดีเลยครับ”

Nakamura: เรายังไม่เคยตั้งเป้าหมายกับการเพิ่มลูกค้ารายใหม่เลย เราจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะ ?

 

Josh: “งั้นเรามาตั้งเป้าหมายเพิ่มลูกค้าใหม่ด้วย การตั้งเป้าหมายแบบ SMART กันเถอะพวกเรา”

All: เย่ๆ Yes!


ผมมีเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มอัตรา ลูกค้าใหม่ ขึ้น 20 % ภายใน 6 เดือน ใน 6 เดือนนี้ กับสิ่งที่เราจะทำ เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อไปสู่เป้าหมาย เอาเท่าที่ทุกคนไหวนะ ไม่ออกจากหน้าที่ในงานมากเกินไป สิ่งที่เราจะใช้ในการวัดผล คือยอดของลูกค้า 20 % “ถ้าเราทำได้เราจะได้โบนัส 5 เดือน” ด้วยหน้าที่ของคุณ ผมว่าคุณมีสิ่งที่ต้องทำ เพื่อเป้าหมายของเรา ไหนคุณลองบอกผมซิ!

(S) Josh: ผมมีเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มอัตราลูกค้าใหม่ ขึ้น 20% ภายใน 6 เดือน

(M) Josh: สิ่งที่เราจะใช้ในการวัดผล คือยอดของลูกค้า 20% / “ถ้าเราทำได้เราจะได้โบนัส 5 เดือน”

(A) Josh: ใน 6 เดือนนี้ กับสิ่งที่เราจะทำ เราจะทำอะไรบ้างเพื่อไปสู่เป้าหมาย เอาเท่าที่ทุกคนไหวนะ ไม่ออกจากหน้าที่ในงานมากเกินไป

Jade: ทำแคมเปญ โปรโมชั่นให้กับลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมกับดูรายงาน CRM ค่ะ

Nevile: พัฒนาการ Support ลูกค้าให้ดีขึ้นไปอีกครับ

Lee Seung Min: เก็บข้อมูลในส่วนของลูกค้าที่พึ่งเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นครับ

Nakamura:  สำหรับลูกค้าเก่าเราสามารถมีโปรโมชั่นดีๆ ให้กับเขาได้ เราอาจจะได้การบอกต่อจากลูกค้าเก่าเพิ่มเติมค่ะ

(R) Josh: ด้วยหน้าที่ของคุณ ผมว่าคุณมีสิ่งที่ต้องทำเพื่อเป้าหมายของเรา ไหนคุณลองบอกผมซิ!

Jade: ทำแคมเปญ โปรโมชั่น 6 เดือน เดือนละ 2 ตัว ค่ะ

Nevile: ผมจะวัดจากแบบประเมินการทำงานครับ โดยเพิ่มจากมาตรฐาน 10% ครับ Lee Seung Min: เก็บข้อมูลการขายและความสนใจของลูกค้า ส่งให้กับผ่ายการตลาด 2 ครั้ง ต่อเดือนครับ

Nakamura:  บอกโปรโมชั่นรายเดือนให้กับลูกค้าเก่า 50 คน / เดือนค่ะ

“ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทการตลาดดิจิทัล  จึงเริ่มทำตามแผนงานกันอย่างขมักเขม้น”    ในเมื่อพวกเขารู้แล้วว่า มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการให้สำเร็จ ตัวชี้วัด สิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมาย สามารถทำได้ไม่เกินความสามารถของพวกเขา และเวลาที่ไม่นานจนเกินไป ทำให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องทำ และมีแรงกระตุ้นในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ

(T) Josh: เป้าหมายนี้ ต้องสำเร็จให้ได้ ภายในเวลา 6 เดือน

“ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทการตลาดดิจิทัล จึงเริ่มทำตามแผนงานกันอย่างขมักเขม้น”

ในเมื่อพวกเขารู้แล้วว่า มีเป้าหมายชัดเจนที่ต้องการให้สำเร็จ ตัวชี้วัด สิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมาย สามารถทำได้ไม่เกินความสามารถของพวกเขา และเวลาที่ไม่นานจนเกินไป ทำให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่ตนเองต้องทำ และมีแรงกระตุ้นในการทำเป้าหมายให้สำเร็จ


Josh: เวลา 6 เดือนต่อจากนี้ ผมว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกล จริงไหมพวกเรา

All: เย่ๆ Yes!

ดู 64 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page