top of page

สุดยอด!! วิธีการให้ feedback กับทีมสร้างนวัตกรรม

สุดยอด!! วิธีการให้ feedback กับทีมสร้างนวัตกรรม
สุดยอด!! วิธีการให้ feedback กับทีมสร้างนวัตกรรม การให้ feedback แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่หลายองค์กรทำอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดคือ การใช้โอกาสนี้เพื่อส่งเสริมจิตวิญญานของการสร้างนวัตกรรมให้แข็งแกร่งขึ้น ปัจจุบันหลายธุรกิจพยายามมองหานวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และผลการวิจัยชี้ว่าพนักงานที่มีความผูกพันธ์กับองค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมได้มากกว่า

แทนที่จะใช้การ feedback เพื่อแค่พัฒนา performance ของพนักงาน องค์กรน่าจะใช้โอกาสนี้ในการแสดงให้พนักงานเห็นว่า องค์กรให้ความเชื่อมั่นกับพวกเขาในการสร้างคุณค่าใหม่ ๆ Mind Dojo (Thailand) มีวิธีการให้ feedback แก่ทีมสร้างนวัตกรรมในองค์กรท่านมาฝาก


สุดยอด!! วิธีการให้ feedback กับทีมสร้างนวัตกรรม

1. ให้กำลังใจกับคนที่กล้าคิดต่าง

ขณะที่พนักงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มองไปที่การทำโครงการให้สำเร็จลุล่วง พนักงานกล้าคิดสิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่าง ถึงแม้ว่าผลที่ออกมานั้นจะไม่ดี พนักงานคนนั้นควรจะได้รับการชมเชยเช่นกัน และเมื่อพนักงานเหล่านี้รู้ว่าองค์กรสนับสนุนให้เขากล้าคิดต่าง เขาก็จะมีแรงกระตุ้นในการทำอีกในอนาคต


2. ตั้งความคาดหวังสำหรับอนาคต

หากองค์กรมีพนักงานที่พอใจกับผลงานปัจจุบันจนประมาท คุณสามารถใช้ feedback เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก เตือนพนักงานถึงความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร หากหยุดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


3. เน้นไปในสิ่งที่พนักงานได้เรียนรู้

นวัตกรรมและความล้มเหลวเป็นของคู่กัน แต่ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยกับทีมว่า พวกเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อะไรบ้างจากการทำโครงการนี้ เพื่อจะได้พัฒนากระบวนการ วิธีการ หรือการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต


4. ให้ความสำคัญแม้ความสำเร็จเล็ก ๆ

การสร้างนวัตกรรมเป็นกระบวนการที่ยุ่งเหยิง และคาดการณ์ได้ยาก กว่าจะเจอความสำเร็จ หากองค์กรยังให้ความสำคัญกับความสำเร็จใหญ่ ๆ พนักงานอาจเสียกำลังใจไม่กล้าเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ที่ดูเล็ก คุณควรต้องยกย่องทุกความสำเร็จ เมื่อไอเดียถูกนำไปทำจริงและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร อย่างไรก็ตามอย่าลืมพูดถึงสิ่งลบ ๆ หรือสิ่งที่ควรแก้ไขด้วยและพยายามอย่าให้เรื่องลบ ๆ นั้นเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยมากเกินไป


5. ให้เป้าหมายในการสร้างไอเดียนวัตกรรม

การแชร์ปัญหาท้าทายที่องค์กรหรือทีมกำลังประสบ เป็นสิ่งช่วยให้พนักงานเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า ควรจะโฟกัสพัฒนาไอเดียนวัตกรรมแบบใดการวิจัยชี้ว่า การมีเป้าหมายที่มีรายละเอียดชัดเจน ช่วยให้คนทำสิ่งใหม่ ๆ จนกลายเป็นนิสัยได้เร็วขึ้น


รายละเอียดคอร์ส Workshop:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page