top of page

เจาะจุดแข็งมนุษย์อินโทรเวิร์ต ไปกับหนังสือ "สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต"💡

เจาะจุดแข็งมนุษย์อินโทรเวิร์ต ไปกับหนังสือ "สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต" โดย Mentalist Daigo นักเขียนหนังสือเเนวจิตวิทยาชื่อดังของญี่ปุ่น
เจาะจุดแข็งมนุษย์อินโทรเวิร์ต ไปกับหนังสือ "สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต" โดย Mentalist Daigo นักเขียนหนังสือเเนวจิตวิทยาชื่อดังของญี่ปุ่น

เมื่อคุณเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ต (introvert) แน่นอนว่าหลายคนคงเข้าใจว่าคนเป็นอินโทรเวิร์ตจะเป็นคนขี้อาย ไม่ชอบเข้าสังคม สื่อสารไม่เก่ง ซึ่งสิ่งนี้คืออุปสรรค์ของการสร้างคอนเน็กชั่น แต่จริง ๆ แล้ว อินโทรเวิร์ตมีจุดแข็งที่แตกต่างกับเอ็กโทรเวิร์ต (extrovert) อย่างชัดเจน เพียงแค่ต้องใช้วิธีการสร้างคอนเน็กชั่นที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

เมื่อคุณเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ต (introvert) แน่นอนว่าหลายคนคงเข้าใจว่าคนเป็นอินโทรเวิร์ตจะเป็นคนขี้อาย ไม่ชอบเข้าสังคม สื่อสารไม่เก่ง ซึ่งสิ่งนี้คืออุปสรรค์ของการสร้างคอนเน็กชั่น แต่จริง ๆ แล้ว อินโทรเวิร์ตมีจุดแข็งที่แตกต่างกับเอ็กโทรเวิร์ต (extrovert) อย่างชัดเจน เพียงแค่ต้องใช้วิธีการสร้างคอนเน็กชั่นที่เหมาะสมเท่านั้นเอง

 ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีสุดยอดเทคนิคการสร้างคอนเน็กชั่นที่เหมาะสมกับมนุษย์อินโทรเวิร์ตและนำไปใช้ได้จริง ชี้ให้เห็นว่าการเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ใช่อุปสรรค สามารถใช้จุดแข็งเฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพได้


รายละเอียดคอร์ E-Learning : MBTI Fundamental เข้าใจตนเองและผู้อื่นดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุง การทํางานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีมผ่าน การประสานความหลากหลายของคนภายในทีม : https://learn.minddojo.digital/courses/MBTI-Fundamental

MBTI Fundamental เข้าใจตนเองและผู้อื่นดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุง การทํางานร่วมกันและการสื่อสารภายในทีมผ่าน การประสานความหลากหลายของคนภายในทีม


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page