top of page
_DSC5150_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Train the Trainer

“เปลี่ยนแปลงความรู้สู่ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม”

50% กิจกรรม

25% ตัวอย่าง

25% เนื้อหา

 • ผู้บริหาร

 • ผู้บริหารระดับกลาง

 • พนักงาน

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

ในโลกธุรกิจวันนี้ MindDojo พบว่า นักฝึกอบรมในองค์กรที่ดีมักจะคาดหวังให้มีความสามารถดังนี้:

จากประสบการณ์ของ MindDoJo เทรนเนอร์ที่ดี คือ เทรนเนอร์ที่สามารถผสมผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะการสอน และความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้ง โดยนำมาใช้ออกแบบการฝึกอบรมที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

Train the Trainer “เปลี่ยนแปลงความรู้สู่ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม”

ภาพรวมหลักสูตร

วิธีการฝึกหลักสูตร Train the Trainer ของ MindDoJo ได้รับการพัฒนามาจากประสบการณ์ในการออกแบบเวิร์กช็อปที่มีมาประสบการณ์มากว่า 15 ปี มีการนำทักษะการนำกระบวนการ (Facilitation skill) มาใช้ เข้าใจการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และส่งเสริมให้เกิดโครงการนวัตกรรมทางธุรกิจในด้านผลิตภัณฑ์บุคคลองค์กร

 

MindDoJo ได้ปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาสำหรับการจัดหลักสูตรอบรมทั้งออนไซต์และออนไลน์ เพื่อให้ผลการเรียนรู้สามารถสร้างได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกคน

จัดการกระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนและส่งเสริมการลองผิดลองถูกในสิ่งที่ได้เรียนใหม่ ๆ

"ในหลักสูตรเข้มข้นเวลา 3 วัน เทรนเนอร์หน้าใหม่หรือ Facilitators ที่มีประสบการณ์สามารถเรียนรู้วิธีการฝึกอบรมจาก MindDoJo ที่เป็นผู้นำในการจัดการฝึกอบรมผ่านการบรรยายเล็ก ๆ และกิจกรรมปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้ลงมือปฏิบัติและได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง (พร้อมกับหลักสูตร eLearning ที่เลือกได้) ช่วยให้คุณปรับปรุงทักษะการสอนของคุณผ่านการออกแบบและทักษะการนำกระบวนการ (Facilitation Skill) หลักสูตรอบรมของคุณเองด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้"

Train the Trainer Program 

เวลา
วิธีการเรียนรู้แบบรวดเร็ว
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ทักษะการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ฝึกสอน
09:00 - 10:30
สร้างความเชื่อมั่นในฐานะเทรนเนอร์ของคุณผ่านการสาธิตครั้งที่ 1 ที่คุณจะสาธิตทักษะการถ่ายทอดเนื้อหาของคุณที่มีอยู่และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของแต่ละบุคคล
เปลี่ยนหลักสูตรที่มีเนื้อหาแน่น ๆ เป็น กิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจโดยที่ผู้เรียนจะได้ "เรียนรู้จากการลงมือทำ"
สัมผัสการใช้ทักษะการนำกระบวนการ (Facilitation) แบบเต็มรูปแบบ ด้วยคำถามกระตุ้นการคิดและแบ่งปันแนวทางการจัดกระบวนการสำหรับการตัดสินใจของกลุ่ม
10:45 - 12:00
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง Active ด้วยหลักการ Accelerated Learning ที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในเวลาสั้น
ทำให้คอร์สของคุณเข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยใช้เทคนิค Brain-based Communication เพื่อทำให้เนื้อหาของคุณเป็นไปในทิศทางที่ง่ายและมีการโฟกัสสำหรับผู้เรียน
ทราบวิธีการรำกระบวนการจุดประจายไอเดียที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมจากผู้เรียนทุกคน 100%
13:00 - 14:30
เริ่มหลักสูตรของคุณด้วยการเปิดที่น่าสนใจและเรียนรู้กิจกรรม ice-breakers และ energisers ที่ทำให้ผู้เรียนสนใจก่อนเริ่มเรียนรู้เนื้อหา
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตั้งคำถาม เพื่อสร้างการสื่อสารสองทาง เพิ่มการมีส่วนร่วม และสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรมอย่างมืออาชีพ
นำกระบวนการสนทนาอย่างลึกซึ้งหลักสูตรของคุณโดยใช้เทคนิคที่ดีที่สุดรวมถึงเทคนิค Affinity, World Cafe และ Graphic Facilitation ในการสาธิตครั้งที่ 4
14:45 - 17:00
ออกแบบและนำเสนอการเปิดหลักสูตรของคุณในการสาธิตครั้งที่ 2 และรับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ออกแบบและนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้และการอธิบายเนื้อหาของคุณในการสาธิต #3 และรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
นำกระบวนการในการตัดสินใจที่ชัดเจนในหลักสูตรของคุณโดยใช้เทคนิคที่ง่ายต่อการเข้าใจรวมถึง Dot Voting และวิธี 100 บาท ในการสาธิตครั้งที่ 5

องค์ประกอบของโปรแกรมการเรียนรู้  Hybrid Learning 

LIVE Face to Face

 • ทุกโปรแกรมสามารถที่จะสรุปได้โดยเวิร์คช็อป 1 วัน

 • เน้นกิจกรรมและการประยุกต์ใช้เนื้อหากับสถานการณ์จริง

 • สามารถผลิตผลจากการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด

E-Learning VDO

 • เรียนรู้ผ่าน learn.minddojo.digital

 • เรียนรู้เนื้อหาหลัก

 • มี Quiz และ Assignment

 • หากเรียนครบตามข้อกำหนดในหลักสูตรจะได้รับ Certificate

 • ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. ต่อสัปดาห์

OTJ Projects

 • รับคำสั่งและส่งผลงานใน learn.minddojo.digital

 • ประยุกต์ใช้เนื้อหาที่ได้เรียนรู้มากับงานหรือโครงการของตนเอง

 • สามารถวัดความเข้าใจและพัฒนาการของผู้เข้าอบรม

 • ใช้เวลาประมาณ 1 ชม ต่อสัปดาห์

Online

 • เรียนรู้ผ่าน Microsoft Teams, Zoom, และอื่นๆ

 • เรียนรู้เนื้อหาเบื้องต้น

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่าน Surveys, Polling & Discussions

 • เข้าใจกระบวนการเรียนรู้

 • ใช้เวลา 2-3 ชม. ต่อครั้ง

หัวใจสำคัญของหลักสูตร Train the Trainer ของ MindDoJo คือ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และทักษะการนำกระบวนการ หรือ การเป็นกระบวนกร (Facilitation Skills) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของรูปแบบการสอนที่ MindDoJo ยึดถืออยู่เสมอ

การเรียนรู้เชิงรุกเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีการมีส่วนร่วมกับเนื้อหา ไม่ใช่แค่นั่งฟังเนื้อหาโดยม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยพวกเราเชื่อมั่นในหลักการที่ว่ายิ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ก็จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อเทียบกับการฟังบรรยายหรืออ่านหนังสือที่ผู้เรียนแทบจะไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เลย

ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงรุก ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยน การแก้ปัญหา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่กระตุ้นให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มา

ผลการศึกษาต่าง ๆ พบว่าการเรียนรู้เชิงรุกจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้และการคงทนของการเรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิจัยพบว่านักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมักมีคะแนนสอบที่ดีกว่า เกรดที่สูงขึ้น และทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่ได้รับบรรยายทั่วไป

จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แเชิงรุกเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ดีขึ้นเมื่อได้รับการออกแบบและนำหลักสูตรไปใช้อย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญที่จะพิจารณาคือผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างและเนื้อหาวิชาเมื่อมาใช้ในการเรียนรู้เชิงรุก และจะต้องแน่ใจว่ากิจกรรมที่ใช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เมื่อการใช้การเรียนรู้เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี มีความหมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สามารถทำให้องค์มั่นใจว่าหลักสูตรอบรมส่งเสริมเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน เพิ่มผลผลิต แล
พัฒนาหลักสูตรอบรมที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มพนักงาน ทีม และองค์กรต่าง ๆ
ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบและจัดหลักสูตรอบรม รวมทั้งการวัดและประเมินผลของหลักสูตร ซึ่งรวมถึงความสามารถในการจัด

ทักษะการนำกระบวนการ (Facilitation skills) คือ ความสามารถและเทคนิคที่ใช้เพื่อสนับสนุนผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการนำกระบวนการมีความสำคัญสำหรับเทรนเนอร์เนื่องจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน เปิดกว้าง  และเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้

ทักษะการนำกระบวนการที่ MindDojo เน้นให้เทรนเนอร์ได้พัฒนา ได้แก่:

 • การฟังอย่างเปิดใจ (Active Listening): ความสามารถในการฟังผู้เรียนอย่างตั้งใจ เข้าใจมุมมองของผู้เรียน และตอบสนองเพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเหมาะสม

 • การจัดการกลุ่ม (Group Management): ความสามารถในการจัดการกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน

 • เทคนิคการตั้งคำถาม (Questioning Techniques): ความสามารถในการถามคำถามที่มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นความคิด ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills): ความสามารถในการสื่อสารข้อมูล ไอเดีย และคำชี้แจงอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน

 • ความยืดหยุ่น (Adaptability): ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity): ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจที่ออกมาให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และความชอบของผู้เรียน

 • ความเห็นใจ (Empathy): ความสามารถในการเข้าใจมุมมองและความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งรู้จักการสนับสนุนและการให้กำลังใจผู้เรียนตลอดกระบวนการเรียนรู้

Accelerated learning

การมีทักษะการนำกระบวนการที่แข็งแกร่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเทรนเนอร์และผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรที่พวกเขาได้จัดการเรียนรู้ไป โดยการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนับสนุนผู้เรียนและมีความน่าสนใจ เทรนเนอร์สามารถช่วยผู้เรียนแสดงออกถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่และประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ตามที่พวกเขาตั้งใจไว้

วิดีโอตัวอย่างของ Workshop Train the Trainer

Learning Methodology

40% Demo/Practice
20% Activities
20% Case Studie
20% Lecture

วิทยากร

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามและรับรายละเอียด

ขอบคุณสำหรับข้อมูล ทางเราจะติดต่อกลับไปภายใน 3 วัน

bottom of page