top of page

5 ขั้นตอนในการพัฒนากลยุทธ์สำหรับธุรกิจ


​สำหรับธุรกิจในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการวาง “กลยุทธ์” (Strategy) คือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้ “เป้าหมาย” (Goal) บรรลุผลสำเร็จอย่างมี “ประสิทธิภาพ” และ “ประสิทธิผล” มากที่สุด แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือ “กลยุทธ์”(Strategy) แบบไหนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจของเรา ดังนั้นเพื่อให้ “เป้าหมาย” (Goal) ที่ตั้งไว้ประสบความสำเร็จ“การพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ” จึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนักเป็นอย่างมาก โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน “ยิ่งเป้าหมายที่ตั้งมีความชัดเจนมากเท่าใด ความง่ายในการวางกลยุทธ์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น” และ “ความง่าย” นี่แหละคือสิ่งที่สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจที่สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของเราให้ประสบผลสำเร็จได้​(Frame Work แนะนำ “SMART GOAL”)

2. รู้จักสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลาดและอุตสาหกรรม เหนือสิ่งอื่นใดการทำธุรกิจแต่ละประเภท ต่างก็มีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เหมือนการปลูกต้นไม้ หากเราไม่รู้จักสภาพแวดล้อมดีพอ “แม้จะมีกลยุทธ์เด่นเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะรอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมแน่นอน” ดังนั้นแล้วการวางกลยุทธ์ที่ดีจะต้องสอดคล้องกับ “โอกาส” และ “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” ที่เรากำลังเผชิญอยู่เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่นและ Business Model ที่เหมาะสม (Frame Work แนะนำ “Context Map Canvas” และ “Business Model Canvas”)
3. ออกแบบธุรกิจโดยใช้ Strategy Map กลยุทธ์หนึ่งกลยุทธ์นั้นค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากหากต้องดำเนินการผ่านหลายฝ่ายดังนั้นการจะดำเนินกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีเครื่องมือที่ดีเคียงคู่จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความง่ายและความซับซ้อนที่น้อยลงแล้วเอาเวลาไป Focus กับสิ่งอื่น ๆ ที่สำคัญกว่าได้ (Frame Work แนะนำ “Strategy Map”)

4. กำหนดและจัดการมาตรวัด KPIs จากการตั้งเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน สู่กลยุทธ์ที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลยหากไม่มีกรอบ ขอบเขตหรือเครื่องมือในการวัดความสำเร็จที่เรียกว่า KPIs แม้กลยุทธ์จะดูดีมาก แต่หากไม่เป็นไปตามมาตรวัด KPIs ที่วางไว้ นั่นแปลว่าคุณติดกับดักกลยุทธ์เข้าให้แล้ว อย่างไรก็ตามการตั้ง KPIs ที่ดีต้องควรสะท้อนถึงความสำเร็จจากเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้ด้วย (Frame Work แนะนำ “KPIs”)


5. สร้างแผนปฏิบัติงานโครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย สุดท้ายเมื่อเราดำเนินการ 4 ขั้นตอนแรกแล้ว การวางแผนปฏิบัติงานโครงการ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กลยุทธ์ที่วางไว้เป็นรูปธรรมและชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทาง ขอบเขต จุดเชื่อมโยง ในการดำเนินกลยุทธ์สู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (Frame Work แนะนำ “GamePlan”)


จาก 5 ขั้นตอนที่ได้กล่าวไป เห็นได้ว่าการวางกลยุทธ์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจ แต่การวางแผนและพัฒนา กลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ควรจะตระหนักมากกว่า ดังนั้นหากใครต้องการความรู้ในการพัฒนากลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม มาลองเรียนกับ Minddojo ได้เลยครับ สามารถค้นหาดูหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.minddojo.co.th/liveworkshop


ดู 2,749 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note

สมัครรับข่าวสารใหม่ ๆ 

และทรัพยากร MindDoJo

bottom of page