top of page

D I S C

วิธีการทำ : ประเมินตนเองโดยเลือก 1-4 (ทำน้อยที่สุด - ทำบ่อยครั้งที่สุด )  ของแต่ละข้อ
4 คะแนน ฉันทำสิ่งนี้เป็นประจำ
3 คะแนน ฉันทำสิ่งนี้บ่อยๆ
2 คะแนน ฉันทำสิ่งนี้เป็นบางครั้ง
1 คะแนน ฉันไม่ค่อยได้ทำสิ่งนี้

ข้อ  1

ฉันชอบที่จะทำงานทุกอย่างให้ถูกต้อง

ฉันเป็นคนใจเย็นเเละเป็นคนง่ายๆ

ฉันจะบอกคุณตรงๆถ้าฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

ฉันเป็นคนมีชีวิตชีวา

ข้อ  2

ฉันชอบพบปะกับผู้คน

ฉันสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย

ฉันจะทำทุกอย่างให้ ได้ มาตรฐานสูงสุด

ฉันไม่ใช่คนโกรธง่าย

ข้อ  3

ฉันชอบช่วยเหลือคนอื่น

ปกติฉันเก็บควมรู้สึกได้ดี

ฉันชอบทำตามที่ฉันคิด

ฉันพูดคุยกับคนง่าย

ข้อ  4

ฉันชอบแข่งขันกับคนอื่น

ฉันเชื่อใจคนง่าย

ฉันยอมให้คนอื่นเป็นผู้นำ

ฉันเป็นคนมีชีวิตชีวา

ข้อ  5

ฉันต้องการทุกอย่างให้ถูกต้อง

ฉันไม่ว่าที่จะต้องทำงานซ้ำๆ

ฉันเป็นคนมีความสุขและร่าเริง

ฉันต้องการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

ข้อ  6

ฉันเป็นคนสนุกสนาน

ฉันชอบเป็นผู้นำ

ฉันต้องการทำทุกอย่างให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

ฉันฟังคนอื่นด้วยความใจเย็น

ข้อ  7

ฉันชอบบอกคนอื่นว่าต้องทำอะไร

ฉันตื่นเต้นง่ายกับทุกเรื่อง

ฉันชอบฟังมากกว่าพูด

ฉันชอบทำทุกอย่างด้วยความมระมัดระวัง

ข้อ  8

ฉันยินดีทีจะทำตามคำสั่ง

ฉันมักจะคิดก่อนพูด

ฉันต้องการทำทุกอย่างให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ฉันชอบอยู่ในหมู่ผู้คน

ข้อ  9

ฉันชอบที่จะเป็นคนแรกที่ทำอะไรใหม่ๆ

ฉันมีบุคลิกภาพที่ร่าเริงและสนุกสนาน

ฉันชอบที่ให้มีกำรอธิบายกฎเกณฑ์อย่างชัดเจน

ฉันมักจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

ข้อ  10

ฉันมองโลกในแง่ดีเสมอ

ฉันไม่ว่าอะไรถ้าคนอื่นอยากทำอย่างที่เขาต้องการ

ฉันเป็นคนเข้มแข็งและมุ่งมั่น

ฉันทำตามคำสั่ง

กรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อ

bottom of page