top of page
Inspirational-Innovation
  • 25%เนื้อหาและกรณีศึกษา

  • 25%การนำเสนองาน

  • 50%การออกแบบนวัตกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วม

30 คน

  • องค์กรที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ  

  • ผู้ที่สนใจยกระดับศักยภาพความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม  

  • องค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านนวัตกรรม

Inspirational Innovation

ปลดปล่อยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ สู่พลังขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม

หลาย ๆ องค์กรต้องเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นวัตกรรมคือกุญแจสำคัญในการอยู่รอดและความสำเร็จ ไม่ใช่แค่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการหาวิธีที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาและปรับปรุงชีวิตของเราด้วย แม้ว่าบางคนอาจมองว่านวัตกรรมเป็นขอบเขตของอัจฉริยะและผู้ประกอบการ แต่ความจริงก็คือ เราทุกคนมีศักยภาพที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม หลักสูตร Inspirational Innovation ของ Minddojo จะช่วยจุดประกายให้พนักงานในองค์กรของคุณกล้าคิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ เป็นการจุดไฟแห่งความหลงใหลในตัวเราและผู้อื่น ผลักดันให้ท้าทายขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ มันเกี่ยวกับการเชื่อในพลังของความคิดและลงมือปฏิบัติเพื่อทำให้ความคิดเหล่านั้นเป็นจริง

ในโลกที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนในธุรกิจสิ่งสำคัญที่ช่วยในการปลดล็อกผู้สร้างนวัตกรรมภายในของคุณ:

Inspirational Innovation

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้

รับประสบการณ์ตรงในการคิดเชิงออกแบบและทำความเข้าใจว่านวัตกรรมสามารถนำไปใช้กับงานและชีวิตได้อย่างไร

ส่งเสริมกรอบความคิดด้านนวัตกรรม และผลักดันให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในกับองค์กร

จัดแนวความคิดทางธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง

ปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี สามารถปรับปรุงและพัฒนาเป็นโครงการที่นำไปปฏิบัติได้จริง

Agenda: Inspirational Innovation

เวลา
เนื้อหาและกิจกรรม
09:00 - 10:30
เปิดประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการศึกษาโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
10:45 - 12:00
สัมผัสประสบการณ์การคิดเชิงออกแบบผ่านกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบลงมือปฏิบัติจริง
13:00 - 14:30
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการคิดริเริ่มการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ (การระดมสมองสไตล์ IDEO, เทคนิคการหลอมรวม, การคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ)
14:45 - 16:30
พร้อมระเบิดไอเดีย วิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

Workshop สไตล์ MindDoJo เรียนแบบ Active Learning หรือมี Activity มากกว่าการ Lecture

Innovation Opportunities Canvas
(เครื่องมือที่ใช้ในการสอนในหลักสูตร)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ต้น.jpg

Senior Facilitator 

ปิง.jpg

Banphot Boontum

Trainer and Learning Solution Designer

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Thank you!

bottom of page